Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

SMILE BOOKER d.o.o. kao vlasnik ovih Internet stranica te nositelj brenda SMILE BOOKER vrlo ozbiljno shvaća zaštitu Vaših osobnih podataka.

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka - GDPR), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, tvrtka:

SMILE BOOKER d.o.o.

Lubanjski uspon 25, 51 000 Rijeka

OIB: 65036556954

MB: 05228913

se obvezuje da neće zloupotrebljavati osobne podatke iz obrasca narudžbe i ostalih kontakt formi, niti ih prosljeđivati trećim stranama i svojim poslovnim partnerima te je izradila ovu Izjavu o privatnosti i sigurnosti.

Izjava o privatnosti i sigurnosti je jednostrano obvezujući pravni akt zasnovan na temeljnim načelima u obradi osobnih podataka, kojim se regulira koji podaci korisnika i/ili kupaca se prikupljaju, na koji način se takvi podaci obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju. Izjava o privatnosti i sigurnosti ujedno upoznaje korisnike usluga i/ili kupce s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka, sve u svrhu zaštite njihove privatnosti u širem smislu.

Izjava o privatnosti i sigurnosti temelji se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku. 

Izjava o privatnosti i sigurnosti se primjenjuje na sve usluge koje nudi tvrtka SMILE BOOKER d.o.o., pri čemu je cilj Izjave na jasan i transparentan način upoznati korisnike i/ili kupce s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Prije svega, korisnici i/ili kupci mogu se u svakom trenutku obratiti tvrtki SMILE BOOKER d.o.o. sa zahtjevom za izmjenu ili dopunu i/ili ažuriranje podataka koji se na njih odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele da se njihovi podaci obrađuju.


Za obradu osobnih podataka odgovorna je tvrtka:

SMILE BOOKER d.o.o.

Lubanjski uspon 25, 51 000 Rijeka

OIB: 65036556954

MB: 05228913

Uprava: Marina Dubravčić i Danijela Babić

Direktor i odgovorna osoba: Marina Dubravčić i Danijela Babić

Kontakt podaci osobe odgovorne za zaštitu i upravljanje osobnim podacima je Marina Dubravčić – 091 574 48 47 - info@smile-booker.com.


Privatnost podataka

Slanjem upita, potpisom ugovora ili neposrednim kontaktom, klijent je suglasan da SMILE BOOKER D.O.O.-u dobrovoljno stavlja na raspolaganje svoje i podatke trgovačkog društva koje predstavlja ili zastupa. Klijent dozvoljava da se isti koriste u cilju zaštite osobnih interesa u svim poslovima koje ugovara s SMILE BOOKER D.O.O..

SMILE BOOKER D.O.O. se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima korisnika ovih stranica kao i svojih klijenata, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o korisnicima/klijentima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira korisnike/klijente o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje korisnicima/klijentima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime, odnosno podaci uklone s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi se podaci o korisnicima/klijentima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici SMILE BOOKER D.O.O.-a i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Sakupljanje i obrada osobnih podataka uključuje i prosljeđivanje osobnih podataka korisnika/klijenata trećim osobama i trgovačkim društvima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Trećim osobama smatraju se sve fizičke osobe i trgovačka društva koje su neophodne za realizaciju ugovorenih poslova.

Korisnik/klijent je suglasan da SMILE BOOKER D.O.O. u skladu s gore navedenim uvjetima, koristi osobne i/ili podatke trgovačkog društva dvije godine nakon isteka potpisanog ugovora


Potraživanje spremljenih osobnih podataka

Korisnik u svakom trenutku može zatražiti ispis svih osobnih podataka koje tvrtka SMILE BOOKER d.o.o. prikuplja i obrađuje u svrhu pružanja boljeg i kvalitetnijeg korisničkog iskustva – upitom za potraživanje ispisa spremljenih osobnih podataka klikom na ovaj link.


Vremensko čuvanje i obrada osnovnih osobnih podataka

Osnovni osobni podaci kupaca čuvaju se tijekom čitavog perioda korištenja usluga, a sve do trenutka kada je kupac/korisnik izričito i jasno naveo da više nije korisnik usluga ili iskaže pravo na zaborav.

Osnovni osobni podaci potencijalnih kupaca, odnosno korisnika čuvaju se 3 mjeseca od trenutka prikupljanja navedenih osnovnih osobnih podataka, ili kraće ukoliko korisnik prije iskaže pravo na zaborav.


Pravo na zaborav

SMILE BOOKER d.o.o. informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka te redovito daje kupcima mogućost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške svrhe i svrhu održavanja kvalitete proizvoda.

Ukoliko želite brisanje navedenih osnovnih podataka iz naše baze, molimo pošaljite upit za brisanje svih osnovnih osobnih podataka klikom na ovaj link.


Pravo na ulaganje prigovora

Korisnik i/ili kupac ima pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ako se podaci obrađuju za potrebe legitimnog interesa voditelja obrade. U tom slučaju će tvrtka SMILE BOOKER d.o.o., kao voditelj obrade, prestati obrađivati osobne podatke, osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu osobnih podataka u odnosu na prava korisnika i/ili kupca, odnosno u slučaju kada obrada podataka služi radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Ukoliko se osnovni osobni podaci korisnika i/ili kupca obrađuju za potrebe izravnog marketinga, korisnik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu za potrebe izravnog marketinga, osobito ako se osnovni osobni podaci koriste u svrhu izrade profila.

Korisnik može uložiti prigovor slanjem upita, odnosno prigovora preko ovog linka.


Dopuna zakonske obavijesti

Zadržavamo pravo izmjena i ispravke ovog dokumenta. Molimo vas da se uputite na ovu stranicu s vremena na vrijeme, kako biste imali pregled novih informacija.