UPUTA-Info letak

UPUTA-Info letak

SMILE booker je  web platforma specijalizirana za oglašavanje i bookiranje (rezerviranje) usluga u segmentu zdravlja, ljepote, wellness i well-beeing tretmana. On- line booking agencija. Web lokacija se također može preuzeti kao aplikacija te instalirati na pametni telefon.


KAKO RADIMO

Pristup web platformi je jednostavan. Za svaku polikliniku kreira se poseban profil u kojem su navedene opće informacije

Namjena platforme je grupiranje na jednom web mjestu što veće baze kvalitetnih pružatelja zdravstvenih usluga (poliklinike, samostalne ordinacije), estetske tretmane, tretmane ljepote i wellness.  


REGISTRACIJAALATNA TRAKA

S lijeve strane nalazi se alatna traka kroz koju poliklinika pronalazi informacije i uređuje svoj profil

 • Naslovnica
 • Termini
 • Poruke
 • Moj profil
 • Usluge
 • Moji dokumenti
SMILE booker KAO ALAT ZA POLIKLINIKE I OSTALE KORISNIKE

 • Svaki korisnik otvara vlastiti profil na platformi u kojem se unose svi bitni podaci o korisniku te kratki opis korisnika (poliklinike ili drugod pružatelja usluga) uz prezentaciju fotografijama
Nakon uređenja profila bitno je unjeti cijene usluga na način da svaku uslugu koju poliklinika nudi dodate sa + Dodaj

 • Nakon unosa profila  i  cijenika potrebnih provjera uvrštavamo Vas u pretrage platforme. Poliklinika može provjeriti svoje podatke na alatnoj traci www.smile-booker.com – naša web lokacija kroz popis POLIKLINIKE  VIŠE INFORMACIJA

Sistem nakon unošenja određenih filtera od strane krajnjeg korisnika izlistava ponude poliklinika koje je moguće razvrstati prema lokaciji ili visini cijene

Isto tako korisnik može filtrirati i samo poliklinike tj samo ponudu određene poliklinike-

PONUDA po filteru

Kod klika na određenu ponudu pojavljuju se detaljnije informacije o lokaciji (pokazivanje na karti) i opis pružatelja usluge,  detaljnije informacije o uslugama koje su zatražene te klik na rezerviranje termina. 

POPIS USLUGA:

 • STOMATOLOŠKE;
 • ORTODONTSKE;
 • ANTI-AGE;PONUDA po poliklinici


Nakon klika na rezerviranje potrebno je ulogirati se kao kupac preko svojeg e-maila, te uplatiti akontaciju od 15%.  Kupac odmah dobiva potvrdu o primljenom upitu na svoj e-mail, a unutar 2 radna dana konačnu potvrdu o točnom rezerviranom terminu. 

 • Platforma omogućava pružateljima zdravstvenih usluga vidljivost i promociju na ciljanim tržištima, bez uloženih vlastitih napora i sredstava za digitalni marketing 
 • Booking kalendar omogućava jednostavno rezerviranje i ažuriranje termina
 • Svaki upit za rezervaciju termina šalje se mailom na adresu poliklinike ili porukom u profilu poliklinike u trenutku kada je pacijent već uplatio akontaciju, što eliminira neozbiljne pacijente 
 • Rezervacija termina je konačno potvrđena tek kada poliklinika to potvrdi  
 • Jednostavna komunikaciju s pacijentom 
 • Web platforma je zamišljena kao on line booking agencija.  Svi dobavljači povezani su s kalendarom popunjenosti koji je potrebno redovno ažurirati
 • Dugoročno poliklinika na platformi gradi svoj ugled na temelju ocjena pacijenata, čime se pojačava važnost kvalitete usluge i konačnog zadovoljstva pacijenta
 • Za sve usluge ili pakete postoji sistem ocjenjivanja klijenata od 1-5 i to u kategorijama:
 1. Kvaliteta usluge      
 2. Komunikacija      
 3. Omjer cijene i kvalitete      
 4. Profesionalnost      
 5. Ljubaznost i kooperativnost osoblja      


SMILE booker KAO ALAT ZA PACIJENTE

 • Platforma omogućava klijentima pretraživanje i filtriranje zdravstvenih usluga te jednostavan pronalazak odgovarajuće usluge, lokacije i prihvatljive cijene. 
 • Ključni filter po kojem se obavlja pretraživanje su usluge koje su razvrstane u podskupine: STOMATOLOGIJA, ORTODONCIJA i ESTETSKO POMLAĐIVANJE
 • Svaka usluga unutar filtera dodatno je objašnjena slikom koja prikazuje uslugu te kratkim opisom usluge
 • Kvalitete koje su ključne za platformu su jednostavnost i funkcionalnost kako bi pretraživanje bilo jasno i jednostavno za svakog prosječnog pacijenta 
 • Mogućnost odabira 4 jezika – Njemački, Talijanski, Engleski, Hrvatski
 • Na osnovu odabranih kriterija i usluga unutar filtera pretraživač izbacuje rezultate - listu ponuda koje sadrže okvirne cijene za odabrane usluge,  lokaciju, opće informacije o poliklinici
 • Nakon pronalaženja najpovoljnije ponude pacijent odabire opciju bookiranja – rezervacije termina
 • Termin se smatra rezerviranim nakon uplate akontacije pacijenta te konačne potvrde poliklinike da prihvaća termin


CIJENA BOOKING USLUGE

 • prijava na SMILE booker platformu i godišnje oglašavanje, sukladno važećem cjeniku
 • za ugovorene termine i prihvaćene ponude SMILE booker naplaćuje svoju uslugu u visini 15% od ukupne cijene ugovorenih usluga, odnosno ukupne ponude.


Obratite nam se s povjerenjem i prepustite nam da za Vas pronađemo klijente!


Sve informacije možete dobiti na telefon:

091/5744-847 

092/1917 431

Ili na e-mail: podrska@smile-booker.com